ACT - Acceptance and Commitment Training

De ACT training kan zowel voor als na de Mindfulness training gevolgd worden. Ze vullen elkaar mooi aan.

Voor wie? 

de ACT-training is voor iedereen die:

  • wil toekomen aan wat je ècht wilt en belangerijk vindt
  • wil loskomen van wat je tegenhoudt
  • een innerlijk kompas wil ontwikkelen 

Je leert omgaan met de angsten die je tegenhouden, je leert wat JIJ echt wilt, je leert keuzes maken, je leert rust te vinden!

Positieve effecten van de ACT-training:

  • Stress en moeilijkheden beter aan kunnen
  • Diepgaande kennis van eigen waarden
  • Bevordert het bewustzijn en het gebruik van eigen waarden (toegewijd handelen)
  • Versterkt mindfulness als een methode die je op eigen momenten kan inzetten
  • Vergrote psychologische flexibiliteit, minder snel uit het veld geslagen
  • Toename in geluksbeleving door eigen invulling waarden en toegewijd handelen

 

Waarom ACT?

Acceptance and Commitment Therapie (ACT) is een relatief nieuwe therapievorm. ACT bestaat nu ruim 20 jaar. In 2010 heeft ACT de erkenning gekregen als effectief bevonden therapie voor een verscheidenheid aan klachten. Binnen de GGZ wordt ACT inmiddels veelvuldig gebruikt. 

Centrum Aandacht Nissewaard heeft er bewust voor gekozen om deze training buiten de GGZ aan te bieden, aangezien inzicht van eigen handelen en ontwikkelen van zelfbewustzijn voor een ieder van toegevoegde waarde is.

ACT heeft parallellen met het Boeddhisme en Mindfulness en kiest voor een praktijkgerichte toepassing van deze concepten.

Wat is ACT precies?
Een Nederlandse vertaling voor Acceptance en Commitment zou zijn: bereidheid en toewijding. ACT gaat er vanuit dat pijn iets is wat bij het leven hoort en dat niet alle pijn direct oplosbaar is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan aan ziekte, verlies of verdriet.

De 2 vragen die ACT je wil stellen zijn:

1) Ben je bereid alles toe te laten wat je niet kan veranderen? (Acceptance of bereidheid)

2) Durft je echt te kiezen om je leven te leiden in de richting die jij waardevol en belangrijk vindt? (Commitment of toewijding)

ACT bestaat uit zes verbonden componenten. Deze componenten komen ieder apart aan bod. Begrijpen wat de componenten betekenen is een stap in de goede richting, maar minimaal zo belangrijk is dat je ook gaat ervaren hoe het is om deze techniek toe te passen. Het doel van deze training is dat je nieuwe vaardigheden leert om om te gaan met problemen/uitdagingen in het leven.

ACT werkt veel met metaforen, oefeningen en opdrachten die dit leerproces ondersteunen.

Het ACT-model laat zien hoe alle ACT-processen met elkaar in verband staan en samen psychologische flexibiliteit vormen.

1. Acceptatie/bereidheid
Over onze binnenwereld: gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen hebben we geen controle, we kunnen deze gewaarwordingen niet veranderen. Hoe harder we dit toch proberen te doen, hoe meer invloed deze problemen krijgen op ons leven.

Kernvraag: is er bereidheid om deze ervaringen te hebben en te gaan bewegen naar de richting die jij belangrijk vindt in je leven?

2. Defusie, losraken van het denken
Leren verstand en het denken niet serieus te nemen. Helpt deze gedachte mij, is dit werkbaar? We hebben veel regels, over hoe we ons zouden moeten gedragen. Kijk eens kritisch naar deze regels: wat leveren ze jou op? En wat moet je er allemaal voor inleveren??!

3. Observerende zelf
Bewust worden van je eigen bewustzijn, leren jezelf van een afstand te bekijken.
Kernvraag: Kunnen zien welke rollen we onszelf toedichten (bv. vriendelijk, goede vader/moeder, loyale werknemer) en in welke moeilijke posities ons dit kan brengen.

4. Hier en nu (mindfulness)
Mensen hebben de neiging veel met de toekomst (plannen), of met het verleden (trauma) bezig te zijn. Hierdoor missen we echt wel een stuk van het leven dat gewoon aan ons voorbijgaat. Er is maar één moment waarop het leven zich daadwerkelijk afspeelt, dat is‘ Hier en Nu.’

5. Waarden
Door de problemen die we tegenkomen in ons leven, raken we vaak van het pad af richting datgene wat wij echt belangrijk vinden.
Kernvraag: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt, en in hoeverre je hier eigenlijk aandacht aan besteedt op dit moment.

6. Toegewijd handelen
Zodra je helder hebt waar je naartoe wilt (waarden), is het belangrijk hier naartoe te bewegen door concrete doelen te gaan stellen. Deze doelen moeten wel te verwezenlijken zijn. Tevens is het belangrijk om te kijken hoe je met eventuele obstakels om kunt gaan, die je zult tegen komen op de pad richting je waarden.

→ Psychologische flexibiliteit
Tezamen zorgen de zes ACT-componenten ervoor dat je flexibel om kunt gaan met de problemen die je tegenkomt in je leven en dat je je leven kunt leiden op de manier zoals JIJ dat graag zou willen. Hoe mooi is dat!

Wil je meer weten over deze training?

Bezoek dan het introductiemoment of geef je direct op voor deze training.

Volg het programma van youCANbe

Minder stress, meer genieten van het leven. Ontdek jezelf met het programma van youCANbe.

Meer informatie +
1

Mindfulness

Mindfulness leert ons te stoppen en stil te staan bij het moment.

2

ACT

Verbeter je welzijn. En neem je menselijktaal onder de loep.

3

Heartfulness

Van zelfkritiek
naar zelfcompassie.

TERUG