Volwassenen Acceptance and Commitment Training ACT

Ontwikkelen van een innerlijk kompas
Toekomen aan wat je echt wilt
Loskomen van wat je tegenhoudt

Acceptance and Commitment Training (ACT) is een relatief nieuwe trainingsvorm.
Een Nederlandse vertaling voor Acceptance en Commitment zou bereidheid en toewijding zijn. ACT gaat er vanuit dat pijn iets is wat bij het leven hoort, en dat niet alle pijn direct oplosbaar is (denk aan ziekte, verlies, verdriet). De vraag die ACT je wil stellen is, of je bereid bent alles toe te laten wat je niet kan veranderen, en ervoor durft te kiezen om je leven te leiden in de richting die jij waardevol en belangrijk vindt.

ACT bestaat uit zes verbonden componenten. Deze componenten komen ieder apart aan bod. Begrijpen wat de componenten betekenen is een stap in de goede richting, maar minimaal zo belangrijk is dat je ook gaat ervaren hoe het is om deze techniek toe te passen. Het doel van deze training is dat je nieuwe vaardigheden leert om om te gaan met problemen/uitdagingen in het leven.
ACT werkt veel met metaforen, oefeningen en opdrachten die dit leerproces ondersteunen.

 

Het ACT-model laat zien hoe alle ACT-processen met elkaar in verband staan en samen psychologische flexibiliteit vormen.

Acceptatie/bereidheid
Over onze binnenwereld: gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen hebben we geen controle, we kunnen deze gewaarwordingen niet veranderen. Hoe harder we dit toch proberen te doen, hoe meer invloed deze problemen krijgen op ons leven.

Kernvraag: is er bereidheid om deze ervaringen te hebben en te gaan bewegen naar de richting die jij belangrijk vindt in je leven?

Defusie, losraken van het denken
Leren verstand en het denken niet serieus te nemen. Helpt deze gedachte mij, is dit werkbaar? We hebben veel regels, over hoe we ons zouden moeten gedragen.
Kernvraag: Kijk eens kritisch naar deze regels, wat leveren ze jou op, en wat moet je er allemaal voor inleveren?

Observerende zelf
Bewust wordt van je eigen bewustzijn, leren jezelf van een afstand te bekijken.
Kernvraag: Kunnen zien welke rollen we onszelf toedichten (bv. vriendelijk, goede vader/moeder) en in welke moeilijke posities ons dit kan brengen.

Hier en nu (mindfulness)
Mensen hebben de neiging veel met de toekomst (plannen), of met het verleden (trauma) bezig te zijn. Hierdoor missen we echt wel een stuk van het leven dat gewoon aan ons voorbijgaat. Er is maar één moment waarop het leven zich daadwerkelijk afspeelt, dat is‘ Hier en Nu.’

Waarden
Door de problemen die we tegenkomen in ons leven, raken we vaak van het pad af richting datgene wat wij echt belangrijk vinden.
Kernvraag: stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt, en in hoeverre je hier eigenlijk aandacht aan besteedt op dit moment.

Toegewijd handelen
Zodra je helder hebt waar je naartoe wilt (waarden), is het belangrijk hier naartoe te bewegen door concrete doelen te gaan stellen. Deze doelen moeten wel te verwezenlijken zijn. Tevens is het belangrijk om te kijken hoe je met eventuele obstakels om kunt gaan, die je zult tegen komen op de pad richting je waarden.

Psychologische flexibiliteit
Tezamen zorgen de zes ACT-componenten ervoor dat je flexibel om kunt gaan met de problemen die je tegenkomt in je leven, en dat je je leven kunt leiden op de manier zoals JIJ dat graag zou willen.

Positieve effecten

  • Zorgt voor een diepgaandere kennis van eigen waarden
  • Bevordert het bewustzijn en het gebruik van eigen waarden (toegewijd handelen)
  • Versterkt mindfulness als een methode die je op eigen momenten kan inzetten
  • Geeft verschillende concrete oefeningen om psychologische flexibiliteit te vergroten
  • Eerdere deelnemers aan deze training hebben een toename in geluksbeleving door eigen invulling waarden en toegewijd handelen. Daarnaast geeft men aan stress en
  • moeilijkheden beter aan te kunnen.

 

Wetenschappelijke achtergrond ACT

Acceptance and Commitment Training is in de jaren ’90 ontwikkeld door Steven Hayes, Kelly Wilsom & Kirk Strosahl; drie gerenommeerde psychologen uit Amerika.
De theoretische achtergrond van ACT is de relationeel frame theorie (RFT); een theorie die verklaart hoe menselijke vermogens tot het leggen van relaties tussen allerlei zaken leidt tot cognities, taal en gedrag. Acceptance and Commitment Training is een toepassing van deze wetenschappelijke inzichten. ACT heeft parallellen met het Boeddhisme en Mindfulness, echter kiest voor een pragmatische, praktijkgerichte toepassing van deze concepten.

ACT bestaat al ruim 20 jaar, echter de laatste 10 jaar wordt het meer en meer gebruikt en is er ook intensief onderzoek naar gedaan. In 2010 heeft ACT de erkenning gekregen van evidence based therapy (effectief bevonden therapie) voor een verscheidenheid aan klachten. Binnen de GGZ wordt ACT inmiddels veelvuldig gebruikt.

YouCANbe heeft er bewust voor gekozen om deze training buiten de GGZ aan te bieden.
Aangezien inzicht van eigen handelen en ontwikkelen van zelfbewustzijn voor een ieder van toegevoegde waarde is.

Wil je meer weten over deze training?
Bezoek dan het introductiemoment of geef je direct op voor de masterclass.

Volg het programma van youCANbe

Minder stress, meer genieten van het leven. Ontdek jezelf met het programma van youCANbe.

Meer informatie +
1

Mindfulness

Mindfulness leert ons te stoppen en stil te staan bij het moment.

2

ACT

Verbeter je welzijn. En neem je menselijktaal onder de loep.

3

Heartfulness

Van zelfkritiek
naar zelfcompassie.

TERUG